Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. 

Konzultácie k trojkriteriálnemu testu na maloobchodnom trhu č. 6 (09.07.2015)

Výsledky aukcie na frekvencie v pásme 3,5 GHz
27.07.2015, Tlačová správa
     Úspešnými účastníkmi elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz sú spoločnosti: O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služi...
Test ukáže, či je potrebná regulácia trhu národného roamingu
22.07.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vykonáva trojkriteriálny test, aby posúdil, či na veľkoobchodnom trhu národného roamingu je potrebná regulácia ex ante (regulácia smerom do budúcna), n...
Užšia spolupráca v oblasti kvality služieb a správy frekvencií
22.06.2015, Tlačová správa
     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar a predseda Rady Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) Jaromír Novák sa v neformálnej priateľskej atmosfére stretli na Slovens...
RÚ plánuje poskytovať akreditácie pre cenové kalkulačky
18.06.2015, Tlačová správa
     Na internete sa v súčasnosti nachádza množstvo rôznych cenových kalkulačiek, ale občania nevedia do akej miery sú dôveryhodné. Táto situácia sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Úrad pre reguláciu elektronických komunikáci...
Porovnať služby pevného prístupu k internetu môžete na webe
16.06.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou - Výskumný ústav spojov spustil ostrú prevádzku nekomerčnej webovej stránky na po...