Preskočiť navigáciu
RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu skončilo dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa zmenilo číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

     RÚ zverejnil podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3 600 MHz – 3 800 MHz formou elektronickej aukcie vo všetkých okresoch Bratislava a Košice. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 8/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia
22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie na...
Za porušenie roamingových pravidiel hrozí vysoká pokuta
19.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Napriek tomu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštov...
Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami
16.05.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhl...
Nové siete pre širokopásmový internet v ďalších okresoch
11.05.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa, Revúca, Lučenec, Levic...
Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit
02.05.2017, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2016 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľom služby (re...