Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. 

Užšia spolupráca v oblasti kvality služieb a správy frekvencií
22.06.2015, Tlačová správa
     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar a predseda Rady Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) Jaromír Novák sa v neformálnej priateľskej atmosfére stretli na Slovens...
RÚ plánuje poskytovať akreditácie pre cenové kalkulačky
18.06.2015, Tlačová správa
     Na internete sa v súčasnosti nachádza množstvo rôznych cenových kalkulačiek, ale občania nevedia do akej miery sú dôveryhodné. Táto situácia sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Úrad pre reguláciu elektronických komunikáci...
Porovnať služby pevného prístupu k internetu môžete na webe
16.06.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou - Výskumný ústav spojov spustil ostrú prevádzku nekomerčnej webovej stránky na po...
Skončil spor o spoločnom užívaní infraštruktúry v OC MAX
03.06.2015, Tlačová správa
     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) vzala návrh na začatie konania o spore medzi ST a SWAN o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline späť a požiadala ...
Predseda RÚ vyjadril podporu návrhom Európskej komisie
01.06.2015, Tlačová správa
     V dňoch 26. - 27. mája 2015 predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ing. Vladimír Kešjar pracovne navštívil Brusel, kde rokoval s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Predmetom ro...