Preskočiť navigáciu
RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Aby ste nezmeškali žiadne novinky, sledujte nás aj na Instagrame a YouTube.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu skončilo dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa zmenilo číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

     RÚ pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť na pracovné stretnutie k vyhodnoteniu verejnej konzultácie o príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz a 29 GHz. Pracovné stretnutie sa uskutoční 15.06.2017 o 9.30 h v zasadačke RÚ, Továrenská č. 7, Bratislava. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť elektronicky najneskôr  14.06.2017 do 12.00 h  na adresu: gabriela.gubova@teleoff.gov.sk. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti si RÚ vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov na pracovnom stretnutí.

Mobilná appka na výlety po Slovensku
03.07.2017, Tlačová správa
     Počas leta časť našich občanov plánuje výlety po Slovensku. Ľudia radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľajú na sociálnych sieťach. V takom prípade potrebujú kvalitné internetové pripojenie. Možno si vtedy kladú otázk...
Roaming nekončí, ani nebude zadarmo
14.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť na nepresné informácie, ktoré priniesli niektoré médiá. Roaming našťastie nekončí a ak ste doteraz v zahraničí používali svoj mobi...
RÚ uložil spoločnosti M7 Group SA pokutu 100 tis. EUR
06.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 000,- EUR. M7 podala voči rozhodnutiu o pokute v záko...
Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia
22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie na...
Za porušenie roamingových pravidiel hrozí vysoká pokuta
19.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Napriek tomu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštov...