Preskočiť navigáciu
RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu skončilo dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa zmenilo číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

     RÚ pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť na pracovné stretnutie k vyhodnoteniu verejnej konzultácie o príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz a 29 GHz. Pracovné stretnutie sa uskutoční 15.06.2017 o 9.30 h v zasadačke RÚ, Továrenská č. 7, Bratislava. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť elektronicky najneskôr  14.06.2017 do 12.00 h  na adresu: gabriela.gubova@teleoff.gov.sk. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti si RÚ vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov na pracovnom stretnutí.

Roaming nekončí, ani nebude zadarmo
14.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť na nepresné informácie, ktoré priniesli niektoré médiá. Roaming našťastie nekončí a ak ste doteraz v zahraničí používali svoj mobi...
RÚ uložil spoločnosti M7 Group SA pokutu 100 tis. EUR
06.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 000,- EUR. M7 podala voči rozhodnutiu o pokute v záko...
Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia
22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie na...
Za porušenie roamingových pravidiel hrozí vysoká pokuta
19.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Napriek tomu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštov...
Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami
16.05.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhl...