Preskočiť navigáciu
RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu skončilo dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa zmenilo číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

     RÚ zverejnil podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3 600 MHz – 3 800 MHz formou elektronickej aukcie v lokalitách: Liptovský Mikuláš, Zvolen, Spišská Nová Ves, Trebišov, Nové Zámky, Trnava. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 5/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb
20.03.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním ele...
Rozhlasové vysielače prevádzkuje 33 spoločností
14.03.2017, Tlačová správa
     K 20.02.2017 v Slovenskej republike pôsobilo 33 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 407 analógových terestriálnych roz...
Širokopásmový internet sa dostane do ďalších obcí
06.03.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, Hlohovec, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hr...
Rokovali o vývoji povinností univerzálnej (poštovej) služby v EÚ
17.02.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 14. a 15. februára 2017 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá sa venuje problemat...
Aj v okresoch bude možné vybrať si z väčšieho počtu operátorov
16.02.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v šiestej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Brezno, Čadca, Kežmarok, Komárno, Partizánske a Ružomberok zriadiť...