Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


RÚ si meria sily s operátormi aj na športovom poli
10.07.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa stretáva s telekomunikačnými operátormi nielen počas regulácie, ale aj na športovom poli. Príkladom takéhoto športového merania síl v duchu fair pla...
Nespoplatňovanie prenesenia čísla riešime ako vyspelé krajiny
26.06.2014, Tlačová správa
     Bezplatné prenesenie telefónneho čísla pre občanov, pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest signálom mobilných sietí, zdieľanie sietí, sieťová neutralita a ďalšie aktuálne témy regulácie v oblasti elektronických komunikáci...
Operátori prestávajú spoplatňovať prenesenie čísla
16.06.2014, Tlačová správa
     Už dnes vás nespoplatní takmer žiadny telefónny operátor, od ktorého si prenášate svoje číslo. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe informácií z 13.6.2014 s potešením konštatuje...
Otvorená verejná výzva
04.06.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v snahe umožniť účastníkom podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu bezproblémový prechod k inému podniku s ponechaním si svojho telefónneho čís...
RÚ navrhuje vyššiu ochranu užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou
03.06.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil návrh nového všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktorý obsahuje okrem precizovania existu...