Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. 

Jeden občan prenesie cez mobil v priemere 158 MB dát mesačne
22.05.2015, Tlačová správa
     V druhom polroku 2014 jeden občan (bytový zákazník), ktorý aktívne využíva mobilný širokopásmový prístup, preniesol prostredníctvom svojho mobilného telefónu v priemere 158 MB dát mesačne. V sledovanom období obyvatelia Sl...
Mobilný internet sa na Slovensku teší veľkej popularite
07.05.2015, Tlačová správa
     Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu medziročne narástol o 622 tisíc. V roku 2014 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu pr...
Zamestnanci RÚ zažívajú úsmevné situácie nielen na prvý apríl
02.04.2015, Tlačová správa
     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zažívajú úsmevné situácie vďaka rôznym kurióznym požiadavkám a vyjadreniam občanov aj operátorov nielen na prvý apríl. Medzi úsmevné požia...
RÚ navrhuje schváliť ceny
01.04.2015, Tlačová správa
     Dňa 31.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na konzultačnom mieste návrh oznámenia o schválení cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktú...
Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb
31.03.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním ele...