Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že vzhľadom na odstávku u externého dodávateľa, ktorá je naplánovaná na 16.04.2015 od 06:00 h do 17.04.2015 do 06:00 h, s maximálnym prerušením poskytovania služieb na dobu 24 hodín, nebudú dostupné web stránky RÚ a nebude možné doručiť elektronickú poštu na RÚ. Ďakujeme za pochopenie.

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. 

Zamestnanci RÚ zažívajú úsmevné situácie nielen na prvý apríl
02.04.2015, Tlačová správa
     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zažívajú úsmevné situácie vďaka rôznym kurióznym požiadavkám a vyjadreniam občanov aj operátorov nielen na prvý apríl. Medzi úsmevné požia...
RÚ navrhuje schváliť ceny
01.04.2015, Tlačová správa
     Dňa 31.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na konzultačnom mieste návrh oznámenia o schválení cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktú...
Operátori nezabudnite do 10. apríla poslať vyhlásenie o výške tržieb
31.03.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli do 10. apríla poslať RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním ele...
RÚ predbežne určil podmienky národného roamingu
25.03.2015, Tlačová správa
     Dňa 25.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) predbežným opatrením dočasne určil základné podmienky poskytovania národného roamingu a zároveň oznámil spoločnostiam O2 Slovakia, s.r.o....
LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 170,5 tis. užívateľov
24.03.2015, Tlačová správa
     V druhom polroku 2014 viac ako 170,5 tis. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví (t.j. „nefiremní“) zák...