Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 6 - cenová regulácia (2015)


Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti  prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 (07.08.2015)Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

 ►  Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (08.09.2015)

 ►  Stanovisko úradu k pripomienkam (25.09.2015)

 ►  Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (25.09.2015)Vyjadrenie Európskej Komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny