Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č.4 a č.6 - cenová regulácia kolokácie (2015)


Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (18.08.2015) 

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení cien za kolokáciu v národných konzultáciách a stanoviská úradu:


Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (08.09.2015)

Stanovisko úradu k pripomienkam (08.10.2015)

Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu poskytovanú významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 predložený na nadnárodné konzultácie (08.10.2015)Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny