Preskočiť navigáciu
TÚSR

Vestník - ročník 2016


č. 5/2016 z 09.05.2016

  • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Vestník č. 5/2016 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 4/2016 z 05.05.2016

  • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2015

Vestník č. 4/2016 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 3/2016 z 15.02.2016

  • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie

Vestník č. 3/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 2/2016 z 10.02.2016

  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 9.2.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Vestník č. 2/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 1/2016 z 27.01.2016

  • Zmluva o prepojení uzavretá medzi Orange Slovensko, a.s. a Localcom s.r.o.

Vestník č. 1/2016 na stiahnutie PDF dokument