Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh 3a ceny káblovody


Relevantný trh č. 3a - cenová regulácia


pre veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované prostredníctvom káblovodov a infraštruktúry v pevnom umiestnení

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu lokálneho prístupu 3a

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu 3a v národných konzultáciách:

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom

Pripomienky spoločnosti Orange Slovensko

Pripomienky spoločnosti ANTIK Telecom

Stanovisko Protimonopolného úradu SR

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu 3a

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu

Vyjadrenie Európskej Komisie

 ► Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien káblovodov a infraštruktúry na trhu 3a