Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 2 - cenová regulácia


 


Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach

Návrh rozhodnutia o regulácii cien MTR

Príloha č.1 Model BU LRIC pure
Príloha č.2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
Príloha č.3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...
Príloha č.4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č.5 Podklady pre výpočet beta koeficientu

Príloha č.6 Podklady pre výpočet WACC

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu rozhodnutia


Návrh rozhodnutia o regulácii cien MTR predložený na nadnárodné konzultácie

Príloha č.1 Model BU LRIC pure
Príloha č.2 Metodika LRIC pre klalkuláciu ceny prepojovacích poplatkov...
Príloha č.3 Vypracovanie metodiky zberu vstupných dát...
Príloha č.4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č.5 Podklady pre výpočet WACC


Vyjadrenie Európskej Komisie

      ► Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu rozhodnutia