Preskočiť navigáciu
RÚ

Kontakty


ADRESA:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Tel:   +421 2 57 881 111 - automatická spojovateľka

Fax:  +421 2 52 932 096 - podateľňa

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

Podateľňa (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená:

Pondelok: 08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Utorok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Streda:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 16:00 h
Štvrtok:    08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Piatok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 14:00 h

Úhrada správnych poplatkov v pokladni RÚ - až do odvolania nie je možná

Dôvodom je nefunkčný systém tretej strany. Ďakujeme za porozumenie.

Pondelok až štvrtok: 09:30 - 10:30 h 12:30 - 13:30 h
Piatok:                        09:30 - 10:30 h

Nazeranie do spisov správneho konania

Učastník správneho konania je oprávnený po dohode so zástupcom úradu uplatniť si svoje právo nazerat do spisu správneho konania v nasledovných hodinách:

Utorok: 13:00 - 17:00 h
Streda: 10:00 - 15:00 h
Štvrtok: 09:00 - 13:00 h

Adresa elektronickej schránky

od 1.1.2015: http://podatelna.gov.sk

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie , ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v prechodnom období používa aj elektronickú adresu: 

e-podatelna@teleoff.gov.sk

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

Elektronické podania nepodpísané elektronickým podpisom - zasielané na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk - sťažujú korektné vybavenie zasielaných podnetov.

Elektronická podateľňa prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Kontakt pre novinárov - tlačový hovorca.

Informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Predseda úradu
Ing. Vladimír Kešjar
Tel.: 02/57 881 101
Fax: 02/52 932 095
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk  

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
Tel.: 02/57 881 103
Fax: 02/52 932 416
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk  

Tlačový hovorca
Ing. Roman Vavro
Tel.: 02/57 881 552
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk  

Odbor správy frekvenčného spektra
Ing. Milan Mizera, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 601
Fax: 02/52 932 420
e-mail: milan.mizera@teleoff.gov.sk  

Referát odbornej spôsobilosti (skúšky odb. spôsobilosti)
Ing. Katarína Michňová
Tel.: 02/57 881 631
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk    

Odbor ekonomiky a správy
Ing. Milada Lovičová, riaditeľka
Tel: 02/57 881 200
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk    

Odbor technickej regulácie
Ing. Kamil Mikulášek, riaditeľ
Tel: 02/57 881 500
e-mail: kamil.mikulasek@teleoff.gov.sk  

Odbor ekonomickej regulácie
Ing. Jana Kopečná, riaditeľka
Tel: 02/57 881 400
e-mail: jana.kopecna@teleoff.gov.sk  

Odbor legislatívy a práva
JUDr. Paulína Stanová, poverená riadením
Tel: 02/57 881 356
e-mail: legal@teleoff.gov.sk

Odbor telekomunikačných a informačných technológií
Ing. Miroslav Baxa, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 603
e-mail: miroslav.baxa@teleoff.gov.sk  

Kancelária úradu a osobný úrad
Ing. Nataša Svobodová, riaditeľka
Tel.: 02/57 881 202
Fax: 02/52 932 416
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk  

Oddelenie ľudských zdrojov 
Ing. Eva Lachová, vedúca odd.
Tel: 02/57 881 150
e-mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk  

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky 
Ing. Ľubomír Lacko, vedúci odd.
Tel.: 02/57 881 300
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk       

Odbor štátneho dohľadu (OŠD) 
Ing. Jaroslav Dohnal, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 650
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA 
Ing. Ján Lenci, riaditeľ
Tel./Fax: 048/4135 001
e-mail: jan.lenci@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Bratislava, Amurská 61, 821 06 BRATISLAVA 2
Ing. Gabriel Švehla, riaditeľ
Tel.: 02/4020 6911, Fax: 02/45 527 218 
e-mail: osdba@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Košice, Zajačia 6, 040 01 Košice
Ing. Jozef Kokoruďa, riaditeľ
Tel.: 055/7871 500, Fax: 055/7295 550
e-mail: osdke@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Nitra, Chmeľová dolina 18, 949 01 NITRA
Ing. Viera Bendová, riaditeľka
Tel.: 037/6524 064, Fax: 037/6518 770
e-mail: osdnr@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Žilina, Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Ing. Michal Kondrot, riaditeľ
Tel.: 041/5626 701 
osdza@teleoff.gov.sk

Odbor regulácie poštových služieb, Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Tel.: 041/72 352 57, Fax: 041/72 340 43, e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk