Preskočiť navigáciu
TÚSR

Rádioamatérske vysielanie Určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa:

     Úhrada správnych poplatkov v pokladni RÚ až do odvolania nie je možná. Dôvodom je nefunkčný systém tretej strany. Ďakujeme za porozumenie.

Všeobecné informácie


Amatérske vysielacie rádiové stanice slúžia na sebavzdelávanie, technické štúdium a športovú činnosť rádioamatérov. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného povolenia. Sprostredkovanie správ amatérskou stanicou nesmie byť zdrojom majetkového prospechu.

Postup pre získanie povolenia


Na území Slovenska je možné prevádzkovať amatérske rádiostanice len na základe individuálneho povolenia. Povolenie je možné získať iba po preukázaní odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou regulačného úradu (RÚ). Skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača.

Prevádzkové podmienky


Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať povoľovacie podmienky.