Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa mení číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

     RÚ oznamuje verejnosti, že 22.09.2016 v čase od 07:00 do 16:30 h bude z dôvodu prác plánovaných Stredoslovenskou energetikou (SSE) prerušená dodávka elektrickej energie do budovy Krajského pracoviska Banská Bystrica. Z tohto dôvodu nebude možné dovolať sa, ani doručiť elektronickú poštu tomuto pracovisku RÚ. Z rovnakého dôvodu nebudú dostupné niektoré časti webu RÚ, ako sú napr. porovnávač cien a databáza pridelených čísel. Ďakujeme za pochopenie.

Zamestnanci RÚ využívali alternatívne spôsoby dopravy
21.09.2016, Tlačová správa
     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v rámci Európskeho týždňa mobility nechali svoje osobné motorové vozidlá doma a do práce dochádzali alternatívnym spôsobom. Mnohí zamestna...
Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz
14.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie...
RÚ usporiadal zasadnutie pracovnej skupiny európskych regulátorov poštových služieb
13.09.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 6. a 7. septembra 2016 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá zabezpečuje sledovan...
LTE využívalo na pripojenie k internetu 1,1 mil. užívateľov
12.09.2016, Tlačová správa
     Na Slovensku medziročne štvornásobne vzrástol počet používateľov mobilného internetu pripojených prostredníctvom LTE technológie, keď k 30.06.2016 už viac ako 1,1 mil. používateľov využívalo na širokopásmové (vysokorýchlos...
RÚ povolil TV vysielače na rozšírenie pokrytia 1. multiplexu
19.08.2016, Tlačová správa
     Signál digitálneho televízneho pozemského (terestriálneho) vysielania budú môcť prijímať ďalšie domácnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a...