Preskočiť navigáciu
RÚ

Rozhodnutia


 

Rozhodnutia týkajúce sa relevantných trhov                

    (zoznam relevantných trhov, určenie podnikov s významným vplyvom, cenové rozhodnutia, metódy kalkulácií cien)

  

Rozhodnutia týkajúce sa univerzálnej služby

  

 Rozhodnutia z oblasti správy frekvenčného spektra

 

Rozhodnutiami na vykonávanie štátnej regulácie podľa zákona o poštových službách

 

Archívny materiál 

 Rozhodnutie o proteste prokurátora a súvisiace materiály (Telefónica O2)