Preskočiť navigáciu
RÚ

Oznámenie o zverejnení dotazníka o stave využívania frekvenčného pásma 169 MHz


ktorý obsahuje 12 otázok pre výrobcov, používateľov a skúšobné inštitúcie - http://www.ero.dk/070474ED-2717-4691-94B7-8CAF5D17D58F?frames=no&   

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje výrobcov, predajcov a prevádzkovateľov rádiových zariadení na možnosť vyjadriť sa k stavu využívania pásma 169 MHz formou dotazníka (otázky 1 až 12).
     Projektový tým SRD-MG pracovnej skupiny WG FM Výboru pre elektronické komunikácie (ECC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) touto formou získa aktuálne informácie k problematike využívania frekvenčného pásma 169 MHz.
     TÚ SR vyzýva odbornú verejnosť aby vyplnené dotazníky odoslala do 31. júla 2011 na adresu jozef.kertes@teleoff.gov.sk. Zhromaždené informácie budú odoslané na Európsky komunikačný úrad (ECO).

Kontakt pre prípadné otázky: jozef.kertes@teleoff.gov.sk