Preskočiť navigáciu
RÚ

Verejné obstarávanie


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje zadávanie zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa:

 A. postupov:

 1. verejná súťaž 
 2. užšia súťaž 
 3. rokovacie konania so zverejnením 
 4. priame rokovacie konanie
 5. súťažný dialóg 

 B.  finančných limitov

 1. nadlimitné zákazky 
 2. podlimitné zákazky 

 

 • Verejné obstarávanie v roku 2017
 • Verejné obstarávanie v roku 2015
 • Verejné obstarávanie v roku 2014
 • Verejné obstarávanie v roku 2013
 • Verejné obstarávanie v roku 2012
 • Verejné obstarávanie v roku 2011 
 • Verejné obstarávanie v roku 2010 

    

 • Zoznam zmlúv z verejného obstarávania

 • Objednávky tovarov a služieb

 • Faktúry