Preskočiť navigáciu
RÚ

Verejné odpočty a výročné správy


     Verejný odpočet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za rok 2016 sa konal 11.05.2017 o 13:30 h v zasadačke RÚ na adrese: Továrenská 7, Bratislava. 

Výročné správy zákonom zrušených organizácií: