Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 2 - rozhodnutia


Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.

 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

  

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.Rozhodnutia o zmene Referenčnej ponuky na prepojenie sietí

Rozhodnutie o rozklade- zmena RIO

 Rozhodnutie o zmene Referenčnej ponuky na prepojenie sietí (05.09.2012)

 

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien 

 ► Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 13. decembra 2012 o metóde kalkulácie cien

Príloha č. 1 Model BU LRIC pure  
Príloha č. 2 Manuál k modelu BU LRIC pure
Príloha č. 3 Vstupné podklady pre výpočet cien
Príloha č. 4 Podklady pre výpočet WACC
Príloha č. 5 Výpočet ceny za službu zostavenia volaniaOznámenie o schválení ceny
 
Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodnú službu zostavenia volania (20.08.2014)

Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodnú službu zostavenia volania (02.09.2013)