Preskočiť navigáciu
TÚSR

Zoznamy kvalifikovaných nezávislých osôb - audítorov


     Na zabezpečenie základných parametrov pre udržanie integrity a bezpečnosti siete a poskytovanie služieb užívateľom si musí každý podnik poskytujúci telekomunikačné služby viesť bezpečnostnú politiku, ktorej súčasťou je dodržiavanie minimálnych bezpečnostných opatrení. Súčasťou týchto minimálnych bezpečnostných opatrení je aj realizácia bezpečnostného auditu, ktorý má byť vykonaný kvalifikovanou nezávislou osobou a v súlade s medzinárodnými normami a štandardami, určených v Opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. mája 2012, č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb (ďalej len Opatrenie). Pre tieto účely RÚ zverejňuje na zorientovanie a samotný výber audítora zoznamy fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti na území Slovenskej republiky. Výber audítora nie je obmedzený len na tieto zverejnené zoznamy. Zoznam fyzických osôb bol zistený prieskumom informačných prostriedkov, zoznam právnických osôb bol vypracovaný na základe výzvy zverejnenej formou tlačovej správy zo dňa 8.8.2012. Zverejňujeme zoznam ISACA certifikovaných osôb pre vykonávanie auditov v oblasti informačných systémov http://www.isaca.sk/priprava-na-certifikaty/zoznam-drzitelov-certifikatov/, ako zoznam fyzických osôb pôsobiacich v tejto oblasti. Zoznam právnických osôb, ktoré sa prihlásili na základe výzvy zverejňujeme formou tabuľky. Tabuľka bude v budúcnosti aktualizovaná na základe prihlásenia audítora v oblasti určenej Opatrením.

 

Zoznam audítorov – právnické osoby:

Audítorská spoločnosť
Adresa
Internetová stránka
Používané medzinárodné normy a smernice
Odpovedajúce certifikáty
Allexis
Staré Grunty 1/B, 841 04 Bratislava
ISO 27001
DNV Certificate of Training - Information Security Management System Auditor/Lead Auditor
CBsoft, s.r.o.
Potočná 16, 909 01 Skalica
ISO 27001
DNV Certificate of Training - Information Security Management System Auditor/Lead Auditor
ESET, spol. s r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
CobiT
CISA
Ernst&Young k.s.
Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava
CobiT, ITIL, ISO 27001
CISA, CRISC, CISM, CISSP, ITILver.3, Dutch accreditation council RvA pre Ernst & Young CertifyPoint B.V. Amsterdam
EMM, spol. s r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Cobit, ITIL
CISA, CRISC, CISM,ITILver.3
FORWARDLine, a.s.
Nám. T.G.Masaryka 46/1, 690 02 Břeclav
ISO 27001:2005
ISO 27001:2005 – Information Security Management System Auditor Conversion Training Course
KPMG Slovensko, spol.s r.o.
Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
CobiT, ISO/IEC 20000, ITIL
CISA, CISM, ISO/IEC 20000, ITILver.3
LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Gavlovičova 9, 040 17 Košice
CobiT, ITIL,
CISA, CISM, CISSP, CBCP, ITILver.3
TEMPEST, a.s.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
CobiT
CISA, CISM, CISSP, CRISC
TÜV SÜD, s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
ISO/IEC 27001:2005
Akreditácia SNAS č. R-074
QSCert,s.r.o., Zvolen
Strážska 7892, 960 01 Zvolen
ISO/IEC 27001:2005
CISA, Akreditácia ČIA č.29/2013
PQM, s.r.o., Trenčín
Mierové námestie 37, 911 62 Trenčín
ISO/IEC 27001:2006
Inform.Security Man.Auditor / Lead Auditor, IOSEC SE, BRNO, ČR

 
Aktualizované 9.8.2013.