Preskočiť navigáciu
RÚ

Digitálne vysielanie


Dňa 31. mája 2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, ktorý stanovuje, že riadne digitálne televízneho terestrálne vysielanie (DVB-T) musí začať najneskôr do 31.12. 2011 a analógové televízne vysielanie (doterajší spôsob šírenia) musí byť ukončené najneskôr do 31.12. 2012.

Ďalšie dokumenty napr. štatút skupiny pre digitálne vysielanie, stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v DVB-T na Slovensku sú dostupné na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súvisiace tlačové správy

 

RÚ uložil spoločnosti M7 Group SA pokutu 100 tis. EUR
06.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 000,- EUR. M7 podala voči rozhodnutiu o pokute v záko...
Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit
02.05.2017, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2016 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľom služby (re...
RÚ povolil TV vysielače na rozšírenie pokrytia 1. multiplexu
19.08.2016, Tlačová správa
     Signál digitálneho televízneho pozemského (terestriálneho) vysielania budú môcť prijímať ďalšie domácnosti. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a...
RÚ pridelil frekvenciu na prezentáciu štandardu DVB-T2
03.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie K6 na terestriálne digitálne televízne vysielanie v štandarde D...
Terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie príde do ďalších lokalít
01.06.2016, Tlačová správa
     Rozhlasoví poslucháči, ktorí majú rozhlasový prijímač s podporou T-DAB, resp. T-DAB+, si v okolí miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice a Nitra postupne môžu vychutnať príjem digitálneho rozhlasového vysielania....
Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit
19.04.2016, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2015 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľom služby cca...
Odporúčania pri kúpe televízneho alebo rozhlasového prijímača
22.02.2016, Tlačová správa
     Pred nákupom televízneho prijímača je potrebné uvedomiť si, že obvykle nejde o krátkodobú investíciu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odporúča občanom, ktorí plánujú kúpiť nový televí...
RÚ povolil prvý rozhlasový vysielač v štandarde T-DAB+
15.12.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na používanie frekvencie 12C na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde...
Počas inverzie dochádza k rušeniu rozhlasu vzdialenými stanicami
04.11.2015, Tlačová správa
     Možno aj vás prekvapilo, že v posledných dňoch naladíte na svojom rozhlasovom prijímači vzdialené zahraničné rozhlasové stanice. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dáva na vedomie občano...
Občania si môžu slobodne vybrať spôsob TV príjmu
17.08.2015, Tlačová správa
     V poslednom období sa občania obracajú na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s otázkami čo majú robiť, keď im poskytovateľ služieb retransmisie (tzv. „televíznych služieb“) z...
Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit
05.08.2015, Tlačová správa
     Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2014 viac ako milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredn...
Miestne DVB-T multiplexy poskytuje 25 subjektov
29.09.2014, Tlačová správa
     Na území Slovenskej republiky je dvadsaťšesť poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho Towercom, a.s. poskytuje DVB-T celoplošne a dvadsaťpäť ďalších poskytuje miestne multiplexy. Naj...
Zlepšenie pokrytia signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu
11.08.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil dva dokrývače pre verejnoprávny multiplex a jeden vysielač s jedným dokrývačom pre druhý multipl...
„Prepojený kontinent“ je potrebné najskôr dobre pripraviť
14.04.2014, Tlačová správa
     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Vladimír Kešjar sa počas pracovnej návštevy Bruselu zúčastnil zasadnutia Rady regulátorov Orgánu európskych regulátorov elektronických komuni...
RÚ povolil dva nové DVB-T vysielače
26.03.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. vydal individuálne povolenia pre DVB-T vysielač 4. multiplexu (MUX-u) Žilina – Kr...
Zvýšenie výkonu ďalších DVB-T vysielačov
07.03.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu ďalších piatich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnen...
Miestny multiplex DVB-T v Nitre
25.02.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) vydal povolenie na používanie frekvencie K52 pre účely poskytovania miestneho multiplexu DVB-T Nitra. Miestny multiplex má názov...
Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov
24.02.2014, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu šiestich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, ...
Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov Nitra a B. Štiavnica
17.12.2013, Tlačová správa
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu prvého multiplexu. Vysielač Nitra K50 má povolené...
Zahustenie sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu
20.02.2013, Tlačová správa
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. šestnásť povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť pokrytie signálom druhého a verejnoprávneho mu...
1 2 3 4 5 6 >>