Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný TRH č. 1 - analýzy - predchádzajúce kolo


Prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov.

Analýza MOT 1 konzultovaná v procese národných konzultácií

Analýza MOT 2 konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze MOT 1 v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze MOT 2 v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

Vyjadrenie Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze MOT 1

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze MOT 2