Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný TRH č. 3 - cenová regulácia - predchádzajúce kolo


Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.

Metóda kalkulácie cien konzultovaná v procese národných konzultácií

Návrh cenového rozhodnutia konzultovaný v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Antik Telecom s.r.o. k metóde

Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k metóde

Metóda kalkulácie predložená na nadnárodné konzultácie + príloha

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu cenového rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k cenovým rozhodnutiam

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu cenového rozhodnutia

Vyjadrenie spoločnosti ŽSR - ŽT k návrhu cenového rozhodnutia

Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k návrhu cenových rozhodnutí

Návrhy cenových rozhodnutí predložených na nadnárodné konzultácie

Vyjadrenia Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien

Vyjadrenie Európskej komisie k návrhom cenových rozhodnutí