Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 5 - rozhodnutia - predchádzajúce kolo


Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 

Rozhodnutie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.