Preskočiť navigáciu
RÚ

Prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu bol 494,6 mil. Sk


14.05.2008

Za rok 2007 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol do štátneho rozpočtu 494,6 mil. Sk, čo je o 54,3 % viac oproti plánovanému príjmu. Nárast príjmu bol spôsobený najmä budovaním sietí podnikmi („telekomunikačnými operátormi“) a celkovým rozvojom sektora. Výdavky TÚ SR boli na úrovni 110,2 mil. Sk.

Najväčší podiel na príjme TÚ SR mala správa frekvenčného spektra vo výške 435,4 mil. Sk, z toho príjmy za frekvencie pre pevnú a družicovú službu tvorili 253 mil. Sk. Príjmy za používanie (telefónnych) čísel operátormi bol na úrovni 6,8 mil. Sk. Spolu 891 operátorov poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby celkovo prispelo do rozpočtu zaplatením administratívnych úhrad vo výške 49,2 mil. Sk. Z uvedeného počtu 237 podnikov nezaplatilo žiadnu úhradu, lebo nemalo v predchádzajúcom období tržby (zväčša sa len pripravovali na podnikanie). Ďalších 396 podnikov zaplatilo, vzhľadom na ich nízke tržby, len minimálnu úhradu vo výške 1 tis. Sk. Vo väčšine prípadov to boli začínajúci podnikatelia, alebo lokálni malopodnikatelia, ktorí poskytujú siete a služby v obciach, príp. na sídliskách miest.

V Bratislave 14. mája 2008.