Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 4 - cenová regulácia (2015)


Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na relevantnom trhu č. 4 (31.3.2015)Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

 Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (21.4.2015)


 Vyjadrenie spoločnosti BENESTRA, s. r. o. (30.4.2015) 
 

 Vyjadrenie  Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (30.4.2015)

 ► Stanovisko úradu k vyjadreniam spoločnosti BENESTRA, s. r. o. a  Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (28.5.2015)    

 ► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na relevantnom trhu č. 4 predložený na nadnárodné konzultácie (28.5.2015)             

  

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny (29.6.2014)