Poskytovatelia sietí a služieb / Providers of networks and services

Formulár na splnenie oznamovacej povinnosti


Ďalej
PoskytovatežIČOFRMSMMDSRTVKDSRozhlTVVTSPOPDIVoIPRetATInéDátum začatiaZákaz činnosti odVar. symbolPôsobiskoPoznámky
1, , 2016 Máj
2111, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina36407208****2006 Jan9512301207SR
33GPS s.r.o., Sama Chalupku 15, 07101 Michalovce47472201***2013 Dec1312301119SRWifi sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz,
43LOG net s.r.o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce46797831****2012 Aug1212301103SRrádiová sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz.,31.1.2013 oznámenie o zmene poskytovania ku dňu 17.8.2012 prenos dát, geografická oblas z KE kraja na SR
53LOG plus s.r.o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce46797882****2012 Sep1312301016SRpodža oznámenia zo dňa 31.1.2013 poskytuje PD, I od 06.09.2012 prostredníctvom káblových rozvodov a v pásme 2,4 a 5,5 GHz;
63LOG s.r.o., Tolstého 84/8, 07901 Vežké Kapušany36850942****2010 Feb1012301023SRWIFI sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz,3 1.1.2013 oznámenie o zmene poskytovania ku dňu 16.7.2012 prenos dát, geografická oblas z KE kraja na SR
73LOG tech s.r.o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce46759204***2012 Júl1212301083Košický krajrádiová sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz
83net s.r.o., Horská 38, 95801 Partizánske47917799**2015 Jan1512301003Trenčiansky krajWIFI v pásme 2,4 a 5GHz.
93o media,s.r.o., , 02732 Habovka 26636766411*****2007 Máj9712301097Horná Orava, Huty, Malé Borové, Vežké Borové, Habovka, Zuberec, Oravský Biely Potok, Podbiež,WIFI sie v pásme 2,4 GHz, sie pre retransmisiu R a TV signálov - prístup k internetu od 01. 01. 2008 ( Horná Orava, Habovka, Zuberec, Or. Biely Potok, Podbiež), VoIP od 1. 6. 2007
104CEO s.r.o., Gorlická 5, 08501 Bardejov36515965**2006 Júl9612301153SRrádiová sie prevádzkovaná v rôznych frekv.pásmach + dial-up + broadband, podža oznámenia zo dňa 4.8.08 dňom 1.7.2008 rušia internet cez pevnú sie
117 Group Corporation s.r.o., Mlynské Nivy 77, 82105 Bratislava45945098*2015 Jún1512301027Bratislava
12A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 81103 Bratislava35830387**2013 Dec1312301113SR
13A-Network s.r.o., Brezová 75, 90023 Viničné pri Pezinku35860626*2004 Aug9412301284Bratislava, Pezinok, Modra, Limbach, Viničné, Vinosady, Slovenský Grob, Lovinobaňa, Uderiná, Podreča
14A.I.S., s.r.o., Staré Grunty 53, 84104 Bratislava35768240**2002 Jan9412301206BratislavaWifi sie
15A.R.I.S., s.r.o., Žilinská cesta 1650/29, 03401 Ružomberok47414791***2013 Okt1312301102okres RužomberokWIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz.
16ACS, s.r.o., Ružová dolina 10, 82109 Bratislava31389333****2005 Sep9512301106SRmiestne, národné a medzinárodné hlasové služby, broadband, WiFi sie v pásme 2,4 GHz
17Active World Business s.r.o., Tajovského 1, 96301 Krupina36025771***2008 Jan9812301042KrupinaWIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz.
18ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, 83103 Bratislava36773760********2012 Jan1212301007SRsie typu T.P; WiFi 2,4 GHz a 5 GHz; od 1.7.2012 doplnenie VoIP, VTS a rozšírenie PD, I na územie SR, šírenie R a TV signálu prostredníctvom KDS (CATV) na území BA;
19Adi źubomír, Sídlisko Okulka 19/46, 09301 Vranov nad Topžou41802314 31. Dec 20089512301224Vranov nad Topžou a okolierádiová sie v pásme 2,4 a 5,4 a 5,7 GHz
20AdvaNet s.r.o., Strečnianska 4, 85105 Bratislava35904283****2004 Nov9412301298BratislavaWiFi sie v pásme 5,4 GHz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62