Fotogaléria

Názov aktivity:  Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
V dňoch 13.2.2019, 20.2.2019, 21.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 13.3.2019, 14.3.2019 a 27.3.2019 sa konalo v Bratislave, Žiline a Košiciach vzdelávanie zamestnancov Regulačného úradu pre oblasť správneho práva a aplikácie správneho poriadku.  
1-správko
2-správko 3-správko

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti cenových a nákladových kalkulácií
V dňoch 28. – 31. 1. 2019 sa na pôde Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7 v Bratislave konal vzdelávacích program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti cenových a nákladových kalkulácií.
uctovnictvo1
uctovnictvo2 uctovnictvo3


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Digitálna ekonomika
V dňoch 27. – 28. 11. 2018 sa v Bruseli konal posledný cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti digitálnej ekonomiky.
Digital Economy

Digital Economy 1 Digital Economy 2

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Siete novej generácie
V dňoch 13. – 14. 11. 2018 sa v Bruseli konal ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti elektronických komunikačných sietí novej generácie, tzv. siete NGN.
1-NGN

2-NGN 3-NGN

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Právo v regulácií elektronických komunikácií
V dňoch 25. – 26. 10. 2018 sa v Bruseli konala ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Regulačného úradu v oblasti súťažného práva fungujúceho pri regulácií v elektronických komunikáciách.
1-právo

2-právo  3-právo

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Regulácia poštových služieb
V dňoch 2. – 3. 10. 2018 sa v Bruseli konala ďalší cyklus séria vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb.
RPS1

  RPS2  RPS3

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek
Regulačný úrad ako prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa realizoval v dňoch 10.-14.9.2018 odborné vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem. Vzdelávanie sa konalo v priestoroch spoločnosti LS Telcom v nemeckom Lichtenau.
MKKR1
 

MKKR2 MKKR3

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby
V dňoch 6. – 9. 8. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konal ďalší vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bol frekvenčný manažment neverejných služieb a pohľad na ich reguláciu. V rámci vzdelávacieho programu sa účastníci oboznámili so softvérovým nástrojom SPECTRAemc pomocou ktorého môže regulátor efektívnejšie spravovať frekvenčné spektrum vyhradené neverejným službám.
2-SPECTRAemc

1-SPECTRAemc  3-SPECTRAemc


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti poštových služieb
V dňoch 25.06. – 29.06.2018 a 09.07. – 13.07.2018 sa v priestoroch Stáleho pracoviska pre oblasť poštových služieb na ul. 1. mája 16 v Žiline konal vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie poštových služieb.
postove-sluzby1

postove-sluzby2

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top (OTT)
V dňoch 26. – 28. 6. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konala vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bola aktuálna téma poskytovania tzv. služieb OTT (Over-the-top) v elektronických komunikáciách a pohľad na ich reguláciu.
1-OTT

2-OTT  3-OTT

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti pásiem pre 5G
V dňoch 12. – 13. 6. 2018 sa v priestoroch Regulačného úradu na Továrenskej 7 v Bratislave konal tretí zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb.
1-5g

2-5g  3-5g

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení
Vzdelávanie sa konalo v rámci Aktivity 2, v dňoch 23. a 24.4.2018, v priestoroch LS Telcom, Lichtenau, Nemecko.

Fotografia zo vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení

Fotografia zo vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení  Fotografia zo vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení

Fotografia zo vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení
 
  

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb,
Téma: Regulácia elektronických komunikácií


Fotografia zo školenia na tému Regulácia elektronických komunikácií 

  2 3