Fotogaléria

Názov aktivity:  Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
V dňoch 13.2.2019, 20.2.2019, 21.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 13.3.2019, 14.3.2019 a 27.3.2019 sa konalo v Bratislave, Žiline a Košiciach vzdelávanie zamestnancov Regulačného úradu pre oblasť správneho práva a aplikácie správneho poriadku.  
Pohľad cez otvorené dvere na školenie Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach úradu
Pohľad na školenie Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach úradu  Pohľad na prebiehajúce školenie Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach úradu

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti cenových a nákladových kalkulácií
V dňoch 28. – 31. 1. 2019 sa na pôde Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7 v Bratislave konal vzdelávacích program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti cenových a nákladových kalkulácií.
Plagát školenie pre Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Pohľad na školenie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti cenových a nákladových kalkulácií. Pohľad školenie cez otvorené dvere s propagačným plagátom


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Digitálna ekonomika
V dňoch 27. – 28. 11. 2018 sa v Bruseli konal posledný cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti digitálnej ekonomiky.
Snímka propagačného plagátu "Digital Economy" v školiacej miestnosti

Spoločná fotografia účastníkov školenia Digital Economy Pohľad na školenie Digital Economy

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Siete novej generácie
V dňoch 13. – 14. 11. 2018 sa v Bruseli konal ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti elektronických komunikačných sietí novej generácie, tzv. siete NGN.
Ústredná fotografia zo školenia Siete novej generácie

Skupiná fotografia účastníkov školenia Siete novej generácie Fotografia zo školenia Siete novej generácie

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Právo v regulácií elektronických komunikácií
V dňoch 25. – 26. 10. 2018 sa v Bruseli konala ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Regulačného úradu v oblasti súťažného práva fungujúceho pri regulácií v elektronických komunikáciách.
Právo v regulácií elektronických komunikácií - prezentácia

Právo v regulácií elektronických komunikácií - účastníčka školenia  Právo v regulácií elektronických komunikácií - pohľad na prebiehajúce školenie

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Regulácia poštových služieb
V dňoch 2. – 3. 10. 2018 sa v Bruseli konala ďalší cyklus séria vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb.
Regulácia poštových služieb - propagačný plagát

  Regulácia poštových služieb - prezentácia  Regulácia poštových služieb - pohľad na účastníkov školenia

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek
Regulačný úrad ako prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa realizoval v dňoch 10.-14.9.2018 odborné vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem. Vzdelávanie sa konalo v priestoroch spoločnosti LS Telcom v nemeckom Lichtenau.
Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek - účastníci vzdelávania pred budovou
 

Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek - prebiahajúce vzdelávanie Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek - úspešní učastníci

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby
V dňoch 6. – 9. 8. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konal ďalší vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bol frekvenčný manažment neverejných služieb a pohľad na ich reguláciu. V rámci vzdelávacieho programu sa účastníci oboznámili so softvérovým nástrojom SPECTRAemc pomocou ktorého môže regulátor efektívnejšie spravovať frekvenčné spektrum vyhradené neverejným službám.
Vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby - pohľad do školiacej miestnosti

Vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby - pohľad na nástroj SPECTRAemc  Úcastníci vzdelávania v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti poštových služieb
V dňoch 25.06. – 29.06.2018 a 09.07. – 13.07.2018 sa v priestoroch Stáleho pracoviska pre oblasť poštových služieb na ul. 1. mája 16 v Žiline konal vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie poštových služieb.
Vzdelávanie v oblasti poštových služieb

Vzdelávanie v oblasti poštových služieb - účastníci s lekotorkou

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top (OTT)
V dňoch 26. – 28. 6. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konala vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bola aktuálna téma poskytovania tzv. služieb OTT (Over-the-top) v elektronických komunikáciách a pohľad na ich reguláciu.
Vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top - pohľad na prezentáciu

Vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top - pohľad na školenie  Pohľad na prebiehajúce vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti pásiem pre 5G
V dňoch 12. – 13. 6. 2018 sa v priestoroch Regulačného úradu na Továrenskej 7 v Bratislave konal tretí zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb.
Špecializované vzdelávanie v oblasti pásiem pre 5G - pohľad na prezentáciu

Špecializované vzdelávanie v oblasti pásiem pre 5G - pohľad do učebne  Špecializované vzdelávanie v oblasti pásiem pre 5G - pohľad na prebiehajúce školenie

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení
Vzdelávanie sa konalo v rámci Aktivity 2, v dňoch 23. a 24.4.2018, v priestoroch LS Telcom, Lichtenau, Nemecko.

Fotografia zo vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení

Fotografia lektora zo vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení  Pohľad na vzdelávaciu aktivitu - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení

Účastníci vzdelávania - Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení
 
  

Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb,
Téma: Regulácia elektronických komunikácií


Fotografia zo školenia na tému Regulácia elektronických komunikácií 

  Účastníci školenia Regulácia elektronických komunikácií Účastníci školenia Regulácia elektronických komunikácií s lektorom