Trh č. 4 - analýza

Veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestení.

                 Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

         Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

 Pripomienky dotknutých osôb:

          pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Vyhodnotenie pripomienok:
          spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze