Dočasná nedostupnosť webovej stránky úradu a emailov zamestnancov

1 info
11.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dnes, t.j. 11.04.2022  z dôvodu údržby serverov úradu bude nedostupná internetová stránka úradu a e-maily zamestnancov.
Nedostupnosť služieb úradu bude trvať v čase cca od 18:30 do 20:30 h.
Ďakujeme za porozumenie.