Výzva na predkladanie ponúk

1 info
24.03.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Komárno, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nitra, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.
Výzvy sú zverejnené v časti https://www.teleoff.gov.sk/vyzvy-na-predlozenie-ponuk/ a vo Vestníku č. 5/2023.