Verejná konzultácia z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz

info
21.08.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil dňa 21.8.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz formou elektronickej aukcie.
Záujemcovia môžu predkladať pripomienky k zverejnenému návrhu výzvy na predloženie ponúk do 21.9.2023
 
 
Úrad zároveň na stránke úradu v sekcii Výberové konania a Výzvy na predloženie ponúk zverejnil v zmysle § 41 ods. 4 zákon o elektronických komunikáciách posúdenie konkurenčnej, technickej a hospodárskej situácie na trhu:
Viac informácií: /data/files/53497_posudenie-situacie-na-trhu.pdf

Návrh výzvy