Verejná vyhláška

info
08.12.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Rozhodnutie o proteste prokurátora a Verejnú vyhlášku - Rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora č. 19275/PÚ/2023-49498.