TÚ SR v 1. polroku 2008 právoplatne uložil 30 pokút

18.09.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v 1 .polroku 2008 v 22 správnych konaniach voči podnikom („telekomunikačným operátorom“) uložil 30 pokút v celkovej výške 707 tis. Sk za porušenia zákona. Uvedené pokuty sa netýkali najzávažnejších porušení zákona a sú už právoplatné, t.j. podniky sú povinné pokutu zaplatiť.

TÚ SR v 1. polroku 2008 riešil 439 hlásení na rušený a nekvalitný príjem televíznych signálov, 8 rušení rozhlasu a 13 rušení pozemnej pohyblivej služby. V rovnakom období vykonal 128 kontrol vysielacích zariadení a zistil 30 nedostatkov. TÚ SR počas 48 kontrol zameraných na plnenie povinností pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí zistil 9 nedostatkov. Najviac z nich – 6 zistil pri poskytovaní sietí určených na retransmisiu rozhlasových a televíznych signálov („káblová televízia“). Celkovo 133 kontrol zameraných na dodržiavanie podmienok individuálnych a všeobecných povolení odhalilo 123 nedostatkov.