3. mobilný operátor musí začať prevádzkovať vlastnú sieť GSM do 6 mesiacov

11.09.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. (Telefónica O2). Povolenie obsahuje záväzky, ktoré na seba prevzal držiteľ povolenia v priebehu výberového konania. Telefónica O2 je povinná uviesť do prevádzky vlastnú mobilnú sieť GSM do 6 mesiacov a mobilnú sieť UMTS do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Rozhodnutie TÚ SR o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť 7.9. 2006.

Telefónica O2 je povinná poukázať do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií vo výške 150 mil. Sk na účet TÚ SR. Úhrada je príjmom štátneho rozpočtu.

Telefónica O2 má pridelené frekvencie v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 28/29 GHz. Pridelený blok frekvencií vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz je určený pre infraštruktúru verejnej mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS systémom bod-multibod (P-MP) a bod -bod (P-P). Držiteľ povolenia má právo budovať infraštruktúru siete, zriaďovať pevné rádiové spoje typu bod-bod (P-P) aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel stanovené v národnej tabuľke frekvenčného spektra.

Príchod tretieho mobilného operátora na trh vyvolá tlak na zvyšovanie kvality služieb, ich rozširovanie a v neposlednom rade na znižovanie cien pre koncových užívateľov služieb.

Súvisiaca tlačová správaV Bratislave 11. septembra 2006.