Oznam

Oznámenie o zverejnení dotazníka ECC/CEPT o používaní frekvenčného pásma 863 – 870 MHz pre zariadenia s krátkym dosahom (SRD)


     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje na možnosť vyjadriť sa k ďalšiemu vývoju európskej regulácie a harmonizácie zariadení s krátkym dosahom (SRD) pre pásmo 863–870 MHz.
     Projektový tým SRD-MG pracovnej skupiny WG FM Výboru pre elektronické komunikácie (ECC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) vypracoval dotazník, ktorým chce získať aktuálne informácie k tejto problematike od zainteresovaných subjektov.

     TÚ SR vyzýva odbornú verejnosť, ktorá má záujem zapojiť sa do tejto diskusie, aby vyplnené dotazníky odoslala do 10. februára 2011 na adresu jozef.kertes@teleoff.gov.sk. Zhromaždené informácie budú odoslané na Európsky komunikačný úrad (ECO).

Poznámka: 
      Základným európskym regulačným predpisom pre zariadenia SRD je odporučenie ERC/REC 70-03, ktoré bolo v Slovenskej republike implementované do Všeobecných povolení (VPR - 04/2001, VPR – 11/2001, VPR – 04/2008, VPR – 05/2008, VPR – 05/2009 ako aj do návrhu VPR – EE/2010).
     Doplňujúce informácie boli zverejnené v dokumente Správa CEPT č. 014.

Kontakt pre prípadné otázky: jozef.kertes@teleoff.gov.sk