37 prevádzkovateľov spolu prevádzkuje 306 rozhlasových vysielačov

16.02.2012, Tlačová správa

     K 31.12.2011 v Slovenskej republike pôsobilo 37 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) spolu prevádzkovali 306 analógových rozhlasových vysielačov. Informácie vyplývajú z databázy TÚ SR. Dvaja najväčší z nich, EXPRES NET, a.s. a Towercom, a.s., prevádzkujú rovnako 24% zo všetkých rozhlasových vysielačov na Slovensku. Tretí najväčší ANTENA PLUS, a.s. prevádzkuje 8% zo všetkých rozhlasových vysielačov. Tieto spoločnosti poskytujú na veľkoobchodnej úrovni služby rozhlasovým staniciam, ktorým zabezpečujú terestriálne šírenie rozhlasového vysielania. Percentuálny podiel na celkovo prevádzkovaných vysielačoch sa časom mení.

Podiel na prevádzkovaných R vysielačoch