Verejná diskusia o ďalšom poskytovaní univerzálnej služby

03.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) začal verejnú diskusiu o ďalšom poskytovaní univerzálnej služby. TÚ SR sa týmto vopred pripravuje na nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorého návrh nedávno prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, a na povinnosti, ktoré zo zákona pre TÚ SR vyplynú. Odborná i laická verejnosť má možnosť zapojiť sa do diskusie zodpovedaním položených otázok, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke TÚ SR. Odpovede je možné posielať elektronicky do 4.4.2011 na adresu TÚ SR.
     Univerzálna služba je podľa zákona o elektronických komunikáciách minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu. V súčasnosti je na základe rozhodnutia TÚ SR poskytovateľom univerzálnej služby spoločnosť Slovak Telekom, a.s.