Predseda TÚ SR nepriznal ST kompenzáciu straty

29.09.2011, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) zamietol rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorý v 1. stupni rozhodol, že nepriznáva spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) kompenzáciu straty za poskytovanie univerzálnej služby (US) v rokoch 2007 a 2008. TÚ SR v 1. stupni konštatoval, že celá výška nákladov na poskytovanie US, vyčíslená spoločnosťou ST, nepredstavuje pre spoločnosť ST neprimerané zaťaženie a nemá negatívny dopad na jej konkurenčné postavenie na trhu. Rozhodnutie predsedu TÚ SR nadobudlo právoplatnosť 21.9.2011.
     TÚ SR pre posúdenie neprimeranosti zaťaženia poskytovateľa povinností US bral do úvahy: možnosť financovať náklady US z vytvoreného zisku (dosahovanú výšku zisku) za skupinu ST a spoločnosť ST, porovnanie tržieb najväčších podnikov pôsobiacich na trhu elektronických komunikácií za roky 2007 a 2008, porovnanie ukazovateľov (kategórií zisku) EBITDA, EBIT, EBT, EAT a druhov rentability (EBITDA marža, marža čistého zisku) medzi najvýznamnejšími podnikmi pôsobiacimi na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike, či náklady na US znamenajú konkurenčnú nevýhodu pre poskytovateľa povinností US.
     Predseda TÚ SR už v minulosti zamietol rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorý v 1. stupni rozhodol, že poskytovanie univerzálnej služby (US) v rokoch 2005 a 2006 nepredstavovalo pre ST neprimerané zaťaženie, a preto jej nepriznal kompenzáciu straty podľa zákona o elektronických komunikáciách. Rozhodnutie je právoplatné.

     Univerzálna služba je podľa zákona o elektronických komunikáciách minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.