Odcudzený služobný preukaz TÚ SR

21.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje verejnosti, že 14.3.2012 bol v Bratislave odcudzený, spolu s inými osobnými dokladmi, služobný preukaz zamestnanca TÚ SR vystavený na meno Bc. Skarlet Haníková, číslo preukazu: 7041 – 13 - 0112. TÚ SR upozorňuje, že preukaz je neplatný a jeho zneužitie alebo pokus o zneužitie je potrebné nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní a TÚ SR.