Odcudzený služobný preukaz TÚ SR

09.05.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje verejnosti, že 4.5.2012 bol v Bratislave odcudzený, spolu s inými osobnými dokladmi, služobný preukaz zamestnanca TÚ SR vystavený na meno Mgr. Jozef Kertés, číslo preukazu: 1311 – 60 – 0804. TÚ SR upozorňuje, že preukaz je neplatný a jeho zneužitie alebo pokus o zneužitie je potrebné nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní a TÚ SR.