Možnosti TV príjmu

                                                   
  •  Príjem TV programov prostredníctvom individuálnej antény
  • 1. izbová anténa - vstavaná (pri prenosných TV prijímačov), v závislosti od príjmových podmienok je možné "pozerať" TV vysielače v najbližšom okolí. (napr. STV + súkromné TV stanice zo Slovenska + iné TV stanice s vysielačmi umiestnenými "v priamej viditeľnosti").
  • 2. izbová anténa s aktívnym prvkom (zosilňovač signálu) - TV vysielače v najbližšom alebo i širšom okolí.
  • 3. vonkajšia anténa, resp. sústava vonkajších antén - v závislosti od lokality je možný príjem i vzdialenejších TV vysielačov, napr. v niektorých častiach Bratislavy je možný príjem STV, súkromných TV staníc zo Slovenska, maďarských a rakúskych TV staníc, ČT, TV Nova a TV Prima. Prehľad TV vysielačov.
  • Prostredníctvom spoločnej antény, resp. sústavy antén - v závislosti od lokality je možný príjem i vzdialenejších TV vysielačov.
  • Prostredníctvom systému MMDS alebo MVDS (medzi ľuďmi známe ako "káblová TV bez kábla"), ktorý je nepriamou konkurenciou káblových rozvodov (KDS). V niektorých miestach službu poskytuje rovnaká spoločnosť ako služby káblovej TV. Výber TV staníc a výška poplatku za službu je v rôznych častiach Slovenska odlišná. 
  • Prostredníctvom niektorého zo satelitov - veľký výber TV staníc, niektoré zo Slovenska a z ČR vysielajú bez kódovania ďalšie sú zakódované.
  • Prostredníctvom satelitu - príjem digitálneho paketu (zakódované vysielanie množstva TV staníc, niektoré aj v slovenskom a českom jazyku), ide o platenú službu.
  • Prostredníctvom káblového distribučného systému ("káblová TV"). Pokiaľ užívatelia nie sú z akéhokoľvek dôvodu spokojní so službami káblového operátora, môžu sa napr. obrátiť na inú spoločnosť, ktorá v danej lokalite sprevádzkuje KDS. Po splnení zákonných povinností môžu KDS prevádzkovať napr. bytové družstvá, združenia vlastníkov bytov atď.