Zmluvy o prepojení


Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré majú charakter obchodného tajomstva.