Archív neplatných všeobecných povolení

Vyhlásené v roku 2010

Vyhlásené v roku 2009

Vyhlásené v roku 2008

Vyhlásené v roku 2007

Vyhlásené v roku 2006

Vyhlásené v roku 2005

Vyhlásené v roku 2004

Všeobecné povolenia vyhlásené v zmysle zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách
Vyhlásené v roku 2003

Vyhlásené v roku 2002

Vyhlásené v roku 2001

Vyhlásené v roku 2000