Archív neplatných všeobecných povolení

Číslo VPR Názov povolenia Vyhlásené dňa Poznámka
 
2021
   
01/2021 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2021 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc pre širokopásmové systémy na prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra 28.05.2021 Zrušené vo VPR 01/2022
 
2020
   
01/2020 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra vyhlásené 28.5.2020 (nahrádza VPR – 04/2018 a VPR – 38/2012) 28.05.2020 Zrušené vo VPR 01/2021
02/2020 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD vyhlásené 8.7.2020 (nahrádza č. VPR – 01/2018) 08.07.2020 Zrušené vo VPR 02/2022
 
2019
   
05/2019 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2019 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí   Zrušené vo VPR 01/2022
 
2018
   
03/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,000 - 446,200 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446   Zrušené vo VPR 01/2022
02/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (nahrádza VPR – 05/2015)   Zrušené vo VPR 05/2022
06/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne medicínske implantáty a systémy získavania zdravotníckych údajov (nahrádza VPR – 08/2014)   Zrušené vo VPR 03/2022
05/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID (ďalej len „rádiové zariadenia“), aplikácie zahrňujúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíženia a ďalšie aplikácie (nahrádza VPR – 37/2012)
 
02.10.2018 Zrušené vo VPR 03/2020
04/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 863 - 868 MHz a 2400 - 2483,5 MHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN a iných dátových aplikácií) s využitím modulácie rozprestretého spektra (nahrádza VPR – 07/2014)
 
02.10.2018 Zrušené vo VPR 01/2020
01/2018 02.10.2018 Zrušené vo VPR 02/2020
 
2017
   
02/2017 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2017 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí (nahrádza VPR - 03/2015)
 
11.04.2017 Zrušené vo VPR 05/2019
 
2015
   
02/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2015 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov 31.03.2015 Zrušené vo VPR 01/2022
05/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2015 na používanie frekvencií na prevádzkovanie rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (nahrádza VPR – 06/2014) PDF dokument
 
08.09.2015 Zrušené vo VPR 02/2018
04/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2015 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB (nahrádza VPR – 40/2012) PDF dokument
 
28.07.2015 Zrušené vo VPR 04/2020
03/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí (nahrádza VPR – 01/2014) príloha č. 1príloha č. 2 PDF dokument
 
31.03.2015 Zrušené vo VPR 02/2017
 
2014
   
04/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2014 na používanie frekvencií pre zariadenia s krátkym dosahom SRD pre bezdrôtové audio aplikácie v kategórii zariadení s vysokým pracovným cyklom alebo nepretržitým vysielaním 15.08.2014 Zrušené vo VPR 01/2022
09/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 09/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 401 - 406 MHz na prevádzkovanie rádiových systémov komunikácie aktívnych medicínskych implantátov a ich príslušenstva s veľmi malým výkonom ULP-AMI (nahrádza VPR – 30/2012) PDF dokument vyhlásené 15.8.2014   Zrušené vo VPR 03/2022
13/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby (nahrádza VPR – 42/2012) PDF dokument
 
03.10.2014 Zrušené vo VPR 02/2021
10/2014 Všeobecné povolenie č. VPR - 10/2014 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 – 03 (nahrádza VPR – 32/2012)  PDF dokument
 
15.08.2014 Zrušené vo VPR 01/2018
08/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 9 – 315 kHz, 315 – 600 kHz, 12,5 – 20,0 MHz, 30.0-37.5 MHz a 2 483,5 - 2 500 MHz na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne medicínske implantáty (nahrádza VPR – 26/2012)  PDF dokument
 
15.08.2014 Zrušené vo VPR 06/2018
07/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN a iných dátových aplikácií) s využitím modulácie rozprestretého spektra (nahrádza VPR – 17/2012)  PDF dokument
 
15.08.2014 Zrušené vo VPR 04/2018
06/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (nahrádza VPR – 12/2012) PDF dokument
 
15.08.2014 Zrušené vo VPR 05/2015
05/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 5795 – 5815 MHz, 24,050 – 24,250 GHz, 63 – 64 GHz a 76 – 77 GHz na prevádzkovanie vozidlových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT na telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry (nahrádza VPR – 09/2012) PDF dokument
 
15.08.2014 Zrušené vo VPR 07/2018
03/2014
 
18.08.2014 Zrušené vo VPR 02/2021
01/2014
 
22.01.2014 Zrušené vo VPR 03/2015
 
2013
   
01/2013 08.11.2013 Zrušené vo VPR 02/2021
 
2012
   
22/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 22/2012 na používanie frekvencií 448,070 MHz a 448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení 07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2022
27/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 27/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,100 - 446,200 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446 14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2022
35/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 35/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach WAS/RLAN s využitím modulácie rozpestretého spektra 14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2022
42/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 42/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 13/2014
41/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 41/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 03/2014
40/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 40/2012 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 04/2015
39/2012
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2020
38/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 38/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 17,1 – 17,3 GHz a 57,0 – 66,0 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD určených pre bezdrôtové prístupové siete WAS/RLAN a multigigabitové bezdrôtové systémy MGWS PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2020
37/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 37/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové identifikačné zariadenia RFID, aplikácie zahrňujúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíženia a ďalšie aplikácie PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 05/2018
36/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 36/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 12/2014
34/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 34/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 868,6 MHz – 869,700 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom označovaných ako poplachové systémy - alarmy ktoré sa používajú na zabezpečenie a ochranu osôb alebo majetku PDF dokument
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 11/2014
32/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 32/2012 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 - 03 PDF dokument 
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 10/2014
30/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 30/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 401 - 406 MHz na prevádzkovanie rádiových systémov komunikácie aktívnych medicínskych implantátov a ich príslušenstva s veľmi malým výkonom ULP-AMI PDF dokument 
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 09/2014
26/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 26/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 9 – 315 kHz, 315 – 600 kHz, 12,5 – 20,0 MHz a 30.0-37.5 MHz na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako aktívne medicínske implantáty PDF dokument 
 
14.03.2012 Zrušené vo VPR 08/2014
25/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 25/2012 na používanie frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR PDF dokument
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2017
21/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 21/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 457 kHz pre rádiové zariadenia krátkeho dosahu na vyhľadávanie obetí zasypaných v lavínach PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2018
20/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 20/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,000 - 446,100 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446 PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR 02/2021
18/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 18/2012 na používanie frekvenčných pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 - 1 660,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení satelitnej služby, ktoré sú súčasťou pozemných pohyblivých terminálov EMS MSSAT PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR 0/2021
17/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 17/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach WAS/RLAN s využitím modulácie rozpestretého spektra PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR 07/2014
16/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 16/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných telekomunikačných prístupových sietí FWA PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2015
12/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR06/2014
09/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 09/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 5795 – 5815 MHz, 24,050 – 24,250 GHz, 63 – 64 GHz a 76 – 77 GHz na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT PDF dokument 
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR-05/2014
08/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2012 na používanie frekvencií v pásmach 863 - 865 MHz, 1795 - 1800 MHz a 87,5 - 108,0 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD pre bezdrôtové audio aplikácie PDF dokument Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 11/2001, VPR – 06/2007
 
07.03.2012 Zrušené vo VPR-04/2014
06/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2012 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR-08/2001 na prevádzkovanie pohyblivých vysielacích rádiových staníc verejnej rádiotelefónnej siete EUROTEL - NMT 450 vyhlásené 30. októbra 2001 PDF dokument vyhlásené 7.3.2012 07.03.2012  
04/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2012 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR-06/2001 na prevádzkovanie bezšnúrových telefónov (CT1 a CT2) vyhlásené 30. októbra 2001 PDF dokument vyhlásené 7.3.2012 07.03.2012  
03/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov PDF dokument Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 04/2001 07.03.2012 Zrušené vo VPR-02/2015