Archív už neplatných rozhodnutí o regulácii cien

  •   Rozhodnutie č. 523/2002 Z.z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení - stratilo platnosť
  •   Rozhodnutie č. 316/2002 Z.z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení - stratilo platnosť
  •   Rozhodnutie č. 85/2002 Z.z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení - stratilo platnosť
  •   Rozhodnutie č. 217/2001 Z.z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení - stratilo platnosť
  •   Rozhodnutie č. 181/2001 Z.z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete - neaktuálne
  •   Rozhodnutie č. 5/2001 Z.z. z 8. januára 2001 o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi - zrušené a nahradené rozhodnutím č. 315/2002 Z.z.
  •   Rozhodnutie č. 469/2000 Z.z. z 8. decembra 2000 o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení - stratilo platnosť
Posledná úprava stránky: 31. marec 2006 11:50:15