Archívne informácie: Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora telekomunikačného trhu

V čase, keď ešte pripojenie k internetu nebolo takou bežnou súčasťou nášho života predchodca regulačného úradu, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR, postupne zverejňoval seriál dokumentov o internete v Slovenskej republike. TÚ SR chcel touto formou zvýšiť mieru verejnej informovanosti o činnosti úradu a o stave poskytovania verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet.