Bezdrôtový obecný rozhlas je už v 92 mestách a obciach

30.11.2007, Tlačová správa
Za 28 mesiacov, od kedy Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal všeobecné povolenie na „bezdrôtový obecný rozhlas“ (BOR) a spoločne so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) o tom informoval, ohlásilo jeho vybudovanie 92 obcí, resp. mestských častí. BOR mnohých prípadoch plní funkciu miestneho varovného systému a napr. v obci Dolné Srnie je priamo napojený na varovný systém civilnej obrany. Ďalej napr. v Žiari nad Hronom BOR pracuje s dvoma vysielačmi, na dvoch frekvenciách, čo umožňuje pokryť signálom aj vzdialenejšie časti mesta. V niektorých obciach BOR prevádzkujú v prepojení s doterajším drôtovým rozhlasom.

ZMOS, ktoré spolupracovalo s TÚ SR pri informovaní o všeobecnom povolení pre BOR, oceňuje najmä to, že všeobecné povolenie ušetrí mestám a obciam ročne niekoľko tisíc korún, ktoré nebudú musieť platiť štátu za používanie frekvencií a zároveň im odpadne vybavovanie individuálneho povolenia na úrade. „Vďaka tomuto zjednodušeniu a informovaniu o jeho výhodách sa využívanie BOR na Slovensku podstatne rozšírilo,“ povedala Oľga Gáfriková, hovorkyňa ZMOS. „Počet BOR za 28 mesiacov od zjednodušenia podmienok narástol z 28 na 92“, informuje Roman Vavro, hovorca TÚ SR. Veľký podiel na tomto zvýšení mala aj informačná spolupráca TÚ SR a ZMOS. „Po zverejnení informácií v tlači sa na nás i na ZMOS postupne obracali starostovia obcí so žiadosťami o bližšie informácie. Následne sa starostovia informovali o skúsenostiach s BOR v obciach, ktoré ho už mali“, vysvetlil Vavro.

Bezdrôtový obecný rozhlas je nie len modernou alternatívou voči existujúcim drôtovým obecným rozhlasom, ale aj ponúka ďalšie možnosti, ktoré nie je možné drôtovým rozhlasom zabezpečiť. Drôtový obecný rozhlas môže byť z rôznych príčin (rozľahlosť obce, odlúčenosť jednotlivých častí, finančné nároky na jeho zriadenie a udržiavanie) v niektorých mestách a obciach nevhodným riešením, v takýchto prípadoch je situáciu možné riešiť bezdrôtovým obecným rozhlasom. Napr. BOR vo Vajnoroch je digitálny systém, ktorý môže plniť aj funkciu varovného informačného systému (VISO), napr. pri požiaroch, povodniach atď. V prípade vzniku nebezpečnej situácie môže systém zaslať na predvolené čísla SMS správu s varovaním, príp. priamo spustiť varovné hlásenie obyvateľom. Systém umožňuje vstup cez mobilný telefón, prostredníctvom ktorého oprávnená osoba môže ovládať jeden alebo viac hlásičov.

Všeobecné povolenie na BOR , ktoré v auguste 2005 vydal TÚ SR, oprávňuje prevádzkovať uvedené zariadenia na území Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok stanovených uvedeným povolením. Vďaka spoločnému informovaniu TÚ SR a ZMOS sa o BOR a všeobecnom povolení na jeho prevádzku dozvedeli starostovia obcí a mestských častí.

Združenie miest a obcí Slovenska je organizáciou obcí a miest ako právnických osôb členom je na dobrovoľnom princípe približne 96 percent miest a obcí v SR.

Zoznam obcí, ktoré prevádzkujú BOR

V Bratislave 30. novembra 2007.