Bezdrôtový obecný rozhlas sa stretáva s pozitívnou odozvou

08.06.2006, Tlačová správa
Za 10 mesiacov, odkedy Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal všeobecné povolenie na „bezdrôtový obecný rozhlas“ (BOR), ohlásili vybudovanie BOR 3 obce, resp. mestské časti. TÚ SR pracovne navštívil mestskú časť Bratislava – Vajnory, ktorá BOR začala prevádzkovať v marci 2006. Miestni obyvatelia prijali BOR pozitívne.

„Zástupcovia TÚ SR pracovne navštívili mestskú časť Bratislava – Vajnory, kde sa oboznámili so skúsenosťami prevádzkovateľa i dodávateľa technológie s prevádzkou BOR pracujúceho na základe všeobecného povolenia vydaného TÚ SR. Prvé skúsenosti tejto mestskej časti sú povzbudivé“, informuje Roman Vavro, hovorca TÚ SR. „Obyvatelia pozitívne prijali túto zmenu“, uvádza Anna Zemanová, starostka mestskej časti Bratislava – Vajnory. Obyvatelia sa živo zaujímajú o túto novinku a nahlasujú obecnému úradu svoje požiadavky na nastavenie hlasitosti jednotlivých hlásičov. Vo Vajnoroch podľa doterajších skúseností plánujú doplniť ďalšie hlásiče, čím zabezpečia lepšie pokrytie územia signálom.

„BOR vo Vajnoroch je digitálny systém, ktorý môže plniť aj funkciu varovného informačného systému (VISO), napr. pri požiaroch, povodniach atď.“ vysvetľuje Igor Barták, obchodný manager pre VISO z dodávateľskej spoločnosti. V prípade vzniku nebezpečnej situácie môže systém zaslať na predvolené čísla SMS správu s varovaním, príp. priamo spustiť varovné hlásenie obyvateľom. „Systém umožňuje vstup cez mobilný telefón, prostredníctvom ktorého oprávnená osoba môže ovládať jeden alebo viac hlásičov“, vysvetľuje Igor Barták. Hlásiče sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia, pričom v denných hodinách sú napájané z akumulátorov, ktoré sú v noci dobíjané nabíjačkou, ktorá čerpá elektrickú energiu zo svetla verejného osvetlenia. Použitý systém umožňuje kombinovať BOR a pôvodný drôtový obecný rozhlas. „S takýmto riešením však vo Vajnoroch nepočítame, lebo by to vyvolalo ďalšie náklady“, vysvetľuje pani starostka. V prípade výpadku elektrickej energie je k dispozícii záložný zdroj na 70 hodín.

„Ovládanie obecného rozhlasu je užívateľsky prívetivé“, hovorí o skúsenostiach starostka Vajnor. Systém umožňuje vytváranie relácií, nastaviť znelku a čas odvysielania. „V neskorších poobedných hodinách alebo počas dní pracovného voľna systém bez ľudského zásahu odvysiela pripravené relácie“, dopĺňa zástupca dodávateľa technológie.

Všeobecné povolenie na BOR, ktoré v auguste 2005 vydal TÚ SR, oprávňuje prevádzkovať uvedené zariadenia na území Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok stanovených uvedeným povolením. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré spolupracovalo s TÚ SR najmä pri informovaní o všeobecnom povolení pre BOR, ocenilo najmä to, že všeobecné povolenie ušetrí mestám a obciam ročne niekoľko tisíc korún, ktoré nebudú musieť platiť štátu za používanie frekvencií a zároveň im odpadne vybavovanie individuálneho povolenia na úrade. Vďaka spoločnému informovaniu TÚ SR a ZMOS sa o BOR a všeobecnom povolení na jeho prevádzku dozvedeli starostovia obcí a mestských častí, ktorí sa obracali na úrad so žiadosťou o ďalšie informácie.

Bezdrôtový obecný rozhlas je nie len modernou alternatívou voči existujúcim drôtovým obecným rozhlasom, ale aj ponúka ďalšie možnosti, ktoré nie je možné drôtovým rozhlasom zabezpečiť. Drôtový obecný rozhlas môže byť z rôznych príčin (rozľahlosť obce, lazy, finančné nároky na jeho zriadenie a udržiavanie) v niektorých mestách a obciach nevhodným riešením, v takýchto prípadoch je situáciu možné riešiť bezdrôtovým obecným rozhlasom.

V Bratislave 8. júna 2006.

Fotografie:

- BOR vo Vajnoroch - fotografia hlásiča

- pôvodný obecný drôtový rozhlas


Viac informácií:

- použitý systém - http://www.vegacom.sk/veg_291.htm

- súvisiaca tlačová správa

- všeobecné povolenie

- prehľad prevádzkovaných BOR

- Mestská časť Bratislava-Vajnory – www.vajnory.sk