"Blikajúce antény" na GSM telefónoch

14.01.2000, Tlačová správa
V sieti predajcov pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc verejných rádiotelefónnych sietí GSM v pásme 900 MHz (ďalej len mobilné telefóny) a komponentov v zahraničí, ale aj na území Slovenskej republiky sa objavila anténa, ktorá, keď je vysielač aktívny, bliká. Blikanie je zabezpečené LED diódami, ktoré sú nelineárnym prvkom, ktorý produkuje pri vysielaní mobilného telefónu, t.j. pri volaní alebo pri zasielaní datových súborov, harmonické frekvencie spôsobujúce interferenciu.

Prvá harmonická frekvencia pri GSM 900 ( 880 - 915/925 - 960 MHz) môže spadať do pásma DCS 1800 (1710 - 1785/1805 - 1880 MHz), druhá do pásma určeného na riadenie leteckej dopravy - letecká navigácia.

Regulátori v zahraničí považujú samotnú anténu za pasívny prvok, ktorý nepotrebuje reguláciu. V prípade, že touto anténou bude nahradená pôvodná anténa, s ktorou bolo zariadenie certifikované (schválené), nebude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám z hľadiska nežiaduceho vyžarovania a zároveň sa nebude považovať za povolené v zmysle všeobecného povolenie č. VP - 03/1998 na zriadenie a prevádzku mobilných telefónov.

Telekomunikačný úrad SR, ako orgán štátnej správy telekomunikácií, upozorňuje verejnosť a predajcov mobilných telefónov, aby nekupovali a nepoužívali uvedené antény.

V Bratislave 14.1.2000.