BOR na základe všeobecného alebo individuálneho povolenia