Bratislavské rokovania o koordinácii frekvencií 3. až 5. septembra 2002 MULTILATERAL FREQUENCY COORDINATION MEETING Bratislava 3 - 5 sept. 2002

Bratislavské rokovania o koordinácii frekvencií 3. až 5. septembra 2002
MULTILATERAL FREQUENCY COORDINATION MEETING
Bratislava 3 - 5 sept. 2002


slovak slovak2
Zástupcovia TÚ SR Mrs. Topoľská and Mrs. Prochácová from SK Zahraniční regulátori počas diskusie o texte zmluvy Discussion about the text of the draf draft agreement