Bratislavské rokovania o koordinácii frekvencií skončili úspešne

06.09.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR, ako regulátor v oblasti telekomunikácií, zorganizoval v dňoch 3. až 5. septembra 2002 mnohostranné rokovania na úrovni regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií.

Rokovania prebiehali v sídle Telekomunikačného úradu SR a zúčastnili sa ich zástupcovia regulátorov z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny a z hosťujúcej Slovenskej republiky. Účelom rokovaní malo byť uzavretie ôsmich dohôd súvisiacich s koordináciou frekvencií pre FWA 3,5 GHz, FWA 26 GHz, GSM - 900, GSM - 1800, E - GSM, UMTS/IMT - 2000, atď.

Rokovania skončili úspešne, keď z ôsmich prerokovaných dohôd bolo napokon uzavretých sedem a jedna bola odložená na október 2002. Časť dohôd sa týkala operátorov. Jedna z nich dáva operátorom v navzájom susediacich krajinám možnosť uzavrieť medzi sebou dohody o používaní frekvencií v pohraničných oblastiach. Regulátori do dohôd budú vstupovať len v prípade, riešenia sporov.

Hlavným programom rokovaní bolo doriešiť podmienky prevádzky u tých pevných služieb, kde sa frekvencie vymedzujú v licencii. Najdôležitejšie pre Slovensko bolo uzavrieť dohodu súvisiacu s FWA v pásme 26 GHz, dohodu súvisiacu s použitím pásma 28 GHz ktorých časť bola vymedzená pre operátorov UMTS, dohodu o využívaní pásma 3,5 GHz, ktoré sa pripravuje na udelenie licencií pre pevné prístupové siete. Operátori UMTS budú pásmo 28 GHz môcť využívať, za podmienok stanovených v dohodách, na výstavbu rádioreleových spojov.

Slovensko zastúpené Telekomunikačným úradom SR ešte pred pridelením licencií FWA v pásme 26 GHz uzavrelo dohody s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Bratislavské rokovania boli pre nás dôležité preto, lebo Slovensko uzavrelo dohody aj s ostatnými susediacimi krajinami. Podľa slov Pavla Ellingera z Českého telekomunikačného úradu, ČTÚ mal podobné priority ako TÚ SR. "Hlavnou úlohou ČTÚ bolo uzavrieť dohody v pásme FWA 3,5 GHz a v pásmach 28 a 29 GHz..."

Podľa Pavla Ellingera z ČTÚ bolo stretnutie veľmi prínosné. Yevhen Khairov, predstaviteľ ukrajinskej administrácie Ukrčastogljad povedal: "Stretnutie bolo dobre pripravené a výsledky budú veľmi dôležité pre všetky strany, ktoré podpísali dohody." Gyorgy Deméndi z novovytvoreného maďarského ministerstva pre informatiku a komunikáciu zhodnotil rokovania takto: "Stretnutie bolo excelentne pripravené, vyznačovalo sa dobrou spoluprácou medzi delegáciami. Pripomínalo mi to malú CEPT konferenciu. Panovala dobrá nálada, sme absolútne spokojní."

Koordinačné dohody slúžia na to, aby si dotknuté krajiny dohodli na tom, ktoré frekvencie budú pre danú krajinu prednostné. Výsledkom je, že operátor z krajiny, ktorá má danú frekvenciu prednostne pridelenú, môže túto frekvenciu použiť aj na hraniciach bez toho, aby príslušný regulátor frekvenciu vopred medzinárodne skoordinoval. Je to proces, ktorý urýchľuje výstavbu sietí a používanie zariadení v blízkosti štátnych hraníc.

Fotografie.

V Bratislave 6. septembra 2002.