Budova pracoviska regulačného úradu, Kontrolná meracia stanica Hviezdoslavov

KMS.ht1

Budova pracoviska Kontrolná meracia stanica Hviezdoslavov