Budovať bezdrôtové prístupové siete v pásme 3,5 GHz chce 14 záujemcov

19.05.2005, Tlačová správa
V stanovenom termíne 19.5. 2005 do 13,30 hod. doručili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ponuky 14 - ti záujemcovia o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej siete (FWA) v pásme 3,5 GHz. O pridelenie frekvencií majú záujem:

 • Amtel Slovensko, spol. s r.o.,
 • Clearwire Slovakia, s.r.o.,
 • eTel Slovensko, s.r.o.,
 • GlobalTel, a.s.,
 • IS-ING, s.r.o.,
 • NOX Communications, s.r.o.,
 • Orange Slovensko, a.s.,
 • Slovanet, a.s.,
 • Slovenské rádiokomunikácie, s.r.o.,
 • Telenor Networks, a.s.,
 • T – Mobile Slovensko, a.s.,
 • UPC Slovensko s.r.o.,
 • VNET s.r.o.,
 • WiMax telecom Slovakia s.r.o.

Poradie určí výberová komisia v zmysle hodnotiacich kritérií stanovených vo výzve. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.

TÚ SR v zmysle zákona 8.4. 2005 zverejnil vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz.

Poradie uchádzačov určí výberová komisia, ktorú podľa zákona o elektronických komunikáciách vymenuje predseda TÚ SR. Poradie, ktoré určí komisia bude pre úrad záväzné. TÚ SR udelí individuálne povolenia najúspešnejším uchádzačom.

FWA – Fixed Wireless Acccess (pevný bezdrôtový prístup). Základnou výhodou pevného bezdrôtového pripojenia sú podstatne nižšie investičné náklady na jeho vybudovanie v porovnaní s inými formami, ďalej rýchlosť vybudovania a možnosť pružne reagovať na aktuálne potreby zákazníkov. FWA v pásme 3,5 GHz nájde uplatnenie najmä pri malých firmách a bytových zákazníkoch.

Bezdrôtová prístupová sieť je riešená bunkovým systémom so základňovou stanicou, ktorá má buď 4 alebo 6 sektorových antén. Každá anténa má vyžarovací diagram 60 alebo 120 stupňov v závislosti od počtu použitých antén.


V Bratislave 19. mája 2005.