Celoplošné DTV vysielanie

Prvý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2011 Výsledok výberového konania
(rok 2019)
Bratislava   Bratislava Bratislava
Trenčín Trenčín Trenčín
Žilina Žilina Žilina
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Veľký Krtíš  Veľký Krtíš  Veľký Krtíš
Námestovo Námestovo Námestovo
Bardejov   Bardejov Bardejov  
Rimavská Sobota  Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Michalovce  Michalovce Michalovce
Košice  Košice Košice
Poprad  Poprad Poprad 
Nitra   Nitra

 

Druhý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2019 Zmena rozhodnutí z roku 2020
Bratislava   Bratislava
Trenčín K56 a K52   Trenčín
Žilina   Žilina
Banská Bystrica Banská Bystrica  
Veľký Krtíš   Veľký Krtíš
Námestovo   Námestovo
Bardejov   Bardejov
Rimavská Sobota Rimavská Sobota  
Michalovce Michalovce  
Košice Košice  
Nitra Nitra  
Poprad Poprad  

 

Verejnoprávny multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2019 Zmena rozhodnutí z roku 2020
Bratislava   Bratislava
Trenčín   Trenčín
Žilina    
Banská Bystrica    
Veľký Krtíš    
Námestovo    
Bardejov   Bardejov
Rimavská Sobota Rimavská Sobota  
Michalovce    
Košice    
Nitra    
Poprad Poprad  


Štvrtý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2019 Zmena rozhodnutí z roku 2020
Bratislava Bratislava  
Trenčín   Trenčín
Žilina   Žilina
Banská Bystrica Banská Bystrica  
Veľký Krtíš Veľký Krtíš  
Námestovo   Námestovo
Bardejov   Bardejov
Rimavská Sobota    
Michalovce    
Košice Košice  
Nitra    
Poprad Poprad